institut for statskundskab, københavns universitet, copenhagen 2005
together with Alfred Friis